ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Ferie z biblioteką

Data publikacji: 18/01/2022

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 9 lat do spędzania ferii zimowych w bibliotece.

1 lutego – wykonywanie papierowej łodzi flisackiej

3 lutego – Kamishibai “Legenda o baranku” połączona z pracą plastyczną

4 lutego – wykonywanie dukatów techniką rysunku 3D

Spotykamy się o godzinie 11:00. Koszt 5 zł. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie: (22) 484 21 47 i mailowo: cemdzieci@biblioteka-piaseczno.pl

Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić Kartę Zgłoszeniową i złożyć ją w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Głównej. Zgłoszenie się do udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu Warsztatów.

W dniu warsztatów należy wypełnić Oświadczenie Covid-19.

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.