ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

FESTIWAL // Tadeusz Krzysztof Knyziak

Data publikacji: 25/09/2020

Poeta. Urodzony w 1948 roku. Autor trzech tomików wierszy Chwile, Światłocienie i Światłoczułe słowa  i współautor ponad trzydziestu almanachów, antologii i wydań pokonkursowych ( również próbki prozy autora). Prezentowany w periodykach literackich. Publikuje pod pseudonimem artystycznym Coobus. W konkursach poetyckich zaznaczył swój udział wieloma nagrodami i wyróżnieniami. Zamieszcza wiersze w internetowych grupach poetyckich i na stronach literackich portali. Członek Stowarzyszenia Autorów Polskich, Grupy Literacko-Muzycznej Terra Poetica oraz Klubu Poszukiwaczy Słowa w Piasecznie. W 2016 roku zespół rockowy Vüjekväsyl nagrał płytę opartą na wierszach Coobusa. Za sprawą konkursu poetyckiego na wiersz roku 2016 stał się honorowym członkiem Polish American Poets Academy na okres najbliższego roku.

 

Strona internetowa: www.coby99.bloog.pl.

 

Festiwal organizowany jest w ramach projektu Festiwal Pięknej Książki „Piaseczno, Ludzie, Książki” realizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie oraz Fundację „Arka” im. Józefa Wilkonia we współpracy z Centrum Kultury w Piasecznie oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.

Logo Biblioteki Publicznej w Piasecznie, Fundacji im. Józefa Wilkonia, Centrum Kultury w Piasecznie, Urzędu Gminy w Piasecznie, Powiatu Piaseczyńskiego, Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury

Nagranie na licencji CC BY-SA 3.0 PL

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl