ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

FESTIWAL // Zbigniew Kurzyński

Data publikacji: 27/09/2020

Od 1953 r. tworzy głównie drobne teksty satyryczne i humorystyczne: fraszki, aforyzmy, limeryki, parafrazy, makabreski, dowcipy itp. oraz wierszowane zadania szaradziarskie. Sporadycznie – wiersze liryczne, ballady, bajki, humoreski itp.
Opublikował przeszło 5000 tekstów w ok. sześćdziesięciu „tytułach” pism i książek zbiorowych oraz na administrowanych literackich portalach internetowych. Gościł w kilku antologiach o zasięgu ogólnopolskim. Zdobył kilkanaście nagród i wyróżnień w konkursach na fraszkę, aforyzm i limeryk, zadania szaradziarskie. Wydał siedem zbiorków fraszek, aforyzmów, limeryków i in. Należy do kilku klubów literackich: Jest członkiem Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz Partii Dobrego Humoru.

Strona internetowa: https://www.facebook.com/zbigniew.kurzynski

 

Festiwal organizowany jest w ramach projektu Festiwal Pięknej Książki „Piaseczno, Ludzie, Książki” realizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie oraz Fundację „Arka” im. Józefa Wilkonia we współpracy z Centrum Kultury w Piasecznie oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.

Logo Biblioteki Publicznej w Piasecznie, Fundacji im. Józefa Wilkonia, Centrum Kultury w Piasecznie, Urzędu Gminy w Piasecznie, Powiatu Piaseczyńskiego, Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury

Nagranie na licencji CC BY-SA 3.0 PL

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl