ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Filia w Zalesiu Górnym – skrócenie godzin 6 lipca

Data publikacji: 03/07/2021

We wtorek 6 lipca filia w Zalesiu Górnym będzie otwarta do godziny 15.30.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.