ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Film Instytutu Książki o zmianach w Bibliotece Głównej

Data publikacji: 05/08/2022

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu autorstwa Instytutu Książki o zmianach architektonicznych Biblioteki Głównej w Piasecznie.

Zaszły one dzięki programowi Infrastruktura bibliotek 2021-2025, który jest częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa NPRCz 2.0, realizowany przez Instytut Książki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Biblioteka Narodowa oraz Narodowe Centrum Kultury.

Architektura jest ważna, ale to ludzie sprawiają, że poświęcona kulturze przestrzeń jest twórcza, nietuzinkowa i innowacyjna. Mieszkańcy Piaseczna oraz nasi pracownicy wypowiadają się bardzo pozytywnie na temat zaistniałych zmian. Obecnie budynek biblioteki jest obiektem nowoczesnym i niezwykle przestronnym.

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl