ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Film o naszej bibliotece w ramach 7 Wspaniałych – Ambasady Dostępności!

Data publikacji: 22/09/2021

W ramach projektu Mazowieckiego Instytutu Kultury pt. Mazowiecka Akademia Kadr Kultury „7 Wspaniałych. Ambasady Dostępności” został zrealizowany reportaż filmowy. Produkcja dotyczy dostępności placówki dla mieszkańców. Dyrektor biblioteki Łukasz Krzysztof Załęski opowiada w niej o działaniu biblioteki w czasach pandemii. Większą część swojej wypowiedzi poświęca na przedstawieniu działania książkomatów, czyli samoobsługowych urządzeń, dzięki którym można zamówić  książkę, film lub audiobook przez katalog biblioteczny online. Taki książkomat działa jak powszechnie znane paczkomaty. W Piasecznie można go znaleźć w budynku dworca PKP, przy stacji kolejowej ul. Dworcowa 9. Film można już obejrzeć w serwisie YouTube.

Biorąc udział w programie szkoleniowo-badawczym – „7 Wspaniałych. Ambasady Dostępności”, w ramach którego razem z 6 innymi instytucjami kultury z województwa mazowieckiego przechodzimy kompleksowy cykl szkoleniowy dot. dostępności i przeprowadzenia samodzielnych audytów architektoniczno-komunikacyjno-programowych w swoich instytucjach przy eksperckim tutoringu i konsultacjach on-line, możemy dążyć do tego, aby każda osoba mogła korzystać z naszej biblioteki.  Działaniom w programie towarzyszy badanie dostępności instytucji dla odbiorców, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.