ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
  • Usługa języka migowego

Goście z Ożarowa Mazowieckiego, Łomianek i Błonia

Data publikacji: 05/11/2021

W naszej Bibliotece Głównej często gościmy wycieczki. Tym razem mieliśmy okazję pokazać naszą placówkę bibliotekarkom i bibliotekarzom z Ożarowa Mazowieckiego, Łomianek oraz Błonia. Spotkanie rozpoczęliśmy od wspólnego śniadania, podczas którego gości powitała Zastępca Burmistrza Hanna Kułakowska-Michalak oraz dyrektor biblioteki Łukasz Krzysztof Załęski.

Następnie dyrektor przedstawił prezentację dotyczącą naszej biblioteki, współpracy z lokalnymi instytucjami oraz działań podejmowanych przez piaseczyńskich bibliotekarzy.

 Drugą część prezentacji przedstawiły: Renata Zagożdżon (kierownik Działu Udostępniania) oraz Urszula Bąkowska (specjalistka ds. promocji). Opowiadały o inspiracjach pozyskanych podczas job-shadowingu w bibliotekach helsińskich, który odbył się w ramach projektu “Najlepszy kierunek na przyszłość – Biblioteka!” finansowanego z Funduszy Europejskich programu PO WER.

Nasi goście zwiedzali bibliotekę — Multicentrum, Oddział dla dzieci i młodzieży oraz Oddział dla dorosłych.

Sala kinowa skłoniła wszystkich do chwili relaksu.

Na koniec pokazaliśmy gościom niedawno otwarte Muzeum Kaset.

Dziękujemy za spotkanie i do zobaczenia!

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.