ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Haloweenowy escape room

Data publikacji: 13/10/2022

Bibliotek w Zalesiu Górnym zaprasza rodziców i dzieci na rodzinny haloweenowy escape room. Gra polega na rozwiązaniu zadań ukrytych w bibliotece i skierowana jest do dzieci w wieku od 5 do 9 lat. Zachęcamy do wspólnej gry z rodzicami. Do wyboru jeden termin zabawy: 25.10 godz. 13.00, 26.10 godz. 14.00 lub 16.00. By wziąć udział w escape roomie należy zapisać się mailowo (zalesiegorne@biblioteka-piaseczno.pl) lub telefonicznie (22 756 52 24), a najpóźniej w dniu zabawy dostarczyć karty zgłoszeniowe – wypełnione osobno dla każdego członka drużyny:

karta zgłoszeniowa dla osób dorosłych

karta zgłoszeniowa dla osób niepełnoletnich

Udział w zajęciach wiąże się z akceptacją Regulaminu.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.