ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Historie Odnalezione 4

Data publikacji: 07/03/2022

Od połowy stycznia do końca lutego filia w Zalesiu Górnym gościła plansze z wystawą Historie Odnalezione. To już czwarta edycja projektu, w którym poszukuje się wspomnień mieszkańców Zalesia Górnego. W tym roku wśród opowieści znalazły się historie dotyczące pasji motoryzacyjnej pana Brzozowskiego czy gazetki satyrycznej, która wychodziła kilka lat temu na terenie Zalesia Górnego. Wydano też okolicznościowy biuletyn na temat wystawy, którego egzemplarze dostać można było w bibliotece.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.