ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Historie Odnalezione 4 – wystawa

Data publikacji: 18/01/2022

Stowarzyszenie Rodziców TU z Zalesia Górnego wraz z Biblioteką Publiczną w Piasecznie prowadzi międzypokoleniowy projekt Historie Odnalezione. Celem projektu jest poszukiwanie ciekawych historii dotyczących Zalesia Górnego, spisywanie opowieści mieszkańców i udokumentowanie ich w formie wystawy. Rezultatem spotkań warsztatowych jest wystawa ze spisanymi wspomnieniami mieszkańców. Wystawę można oglądać w bibliotece w Zalesiu Górnym do końca lutego. Zapraszamy.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.