ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Historie Odnalezione 4

Data publikacji: 14/12/2021

Stowarzyszenie Rodziców TU z Zalesia Górnego wraz z Biblioteką Publiczną w Piasecznie prowadzi międzypokoleniowy projekt Historie Odnalezione. Bierze w nim udział młodzież, seniorzy i wszyscy pasjonaci historii lokalnej. Celem projektu jest poszukiwanie ciekawych historii dotyczących Zalesia Górnego, spisywanie opowieści mieszkańców i udokumentowanie ich w formie wystawy. W czasie trwania projektu prowadzone są warsztaty, które mają doskonalić umiejętności dziennikarskie i podpowiadać najlepsze sposoby na pozyskiwanie i utrwalanie wspomnień mieszkańców.

Wernisaż tegorocznej, czwartej już, edycji projektu zaplanowano na 18 grudnia o godz. 18.00. Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Zalesia Górnego, a także pasjonatów lokalnej historii.

Link do spotkania na platformie Zoom – kliknij.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.