ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

II spotkanie Młodzieżowego DKK

Data publikacji: 02/09/2021

Zapraszamy młodych czytelników do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbędzie się 15.09.2021 roku o godz.17:00 przy ul. Kościuszki 49. 

Nowych Klubowiczów prosimy o zapoznanie się z regulaminen , wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie do filii biblioteki. Wszystkich uczestników prosimy ponadto o dostarczenie oświadczenia covid 19 dotyczącego stanu zdrowia. Dokumenty można pobrać osobiście a także z naszej strony internetowej.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.