ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Inicjatywa „Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA”

Data publikacji: 21/09/2021

Podczas uroczystej inauguracji w Piotrkowie Trybunalskim, która odbyła się 20 września 2021 roku, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek ogłosił wyniki naboru do inicjatywy „Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA” finansowanej w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki. Na liście zakwalifikowanych do projektu znalazła się Biblioteka Publiczna w Piasecznie. Już od stycznia 2022 roku zaczniemy wyposażać nasze przestrzenie w nowoczesne urządzenia edukacyjne.

„Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA” finansowana w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki to inicjatywa, której głównym zadaniem jest popularyzowanie i upowszechnianie nauki oraz badań naukowych. Program polega na rozwinięciu sieci lokalnych minicentrów nauki, do których przenoszone są najlepsze doświadczenia edukacyjne i wystawiennicze Centrum Nauki Kopernik. Inicjatywa zakłada powstanie minicentrów w istniejących już instytucjach kultury oraz instytucjach naukowo-oświatowych.

Celem „Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA” finansowanej w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki jest: zwiększenie zainteresowania nauką, budowanie zaangażowania w naukę oraz wzmacnianie wiary w siebie i rozbudzanie kreatywności.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj.

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.