ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Jak powstaje książka

Data publikacji: 03/08/2020

31 lipca zakończyliśmy tydzień z malarstwem. Ostatniego dnia ponownie odwiedziła nas Pani Michalina Kowal. Pokazała nam jak stworzyć własną książkę w 5 minut. Kartkę papieru A3 składaliśmy poziomo, pionowo i jeszcze raz poziomo. Następnie przecinaliśmy ją nożyczkami do połowy i książka gotowa! Teraz potrzebny był nam pomysł na zapełnienie wszystkich kartek. Ta część zadania była najtrudniejsza ale jak już dzieci wymyśliły treść książki wtedy powstawały bardzo szybko. Od poniedziałku zapraszamy na tydzień sportowy!

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl