ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Jasiek Mela w Piasecznie!

Data publikacji: 29/05/2023

Spotkanie z Jaśkiem Melą odbyło się w sobotę 27 maja 2023 roku w Bibliotece Głównej. Nasz gość opowiadał o swoich podróżach, jak również o potrzebie i poszukiwaniu sensu w codziennym życiu. Mówił także o tym, że w życiu ważna jest droga, dlatego warto działać, wychodzić z inicjatywą i nie stać w miejscu. Chciał także przekazać w swojej prelekcji, że mamy wpływ na życie innych, którym możemy pomagać i inspirować ich do rozwoju. Ważna jest otwartość na drugiego człowieka, a niepełnosprawność nie jest w tym przeszkodą. Jasiek Mela mówił, aby nie dzielić ludzi na pełnosprawnych i niepełnosprawnych, co bywa stygmatyzujące. “Człowiek to człowiek” – nasz gość przekonywał, że nie traktuje siebie inaczej, dlatego, że jest osobą z niepełnosprawnością.

W spotkaniu wzięły udział osoby dorosłe, młodzież i dzieci. Można było skorzystać z tłumaczenia PJM oraz pętli indukcyjnej.

Jasiek Mela na scenie

Jasiek Mela — podróżnik, społecznik, mówca motywacyjny, młody tata. W wieku 13 lat stracił rękę i nogę. Dwa lata później razem z polarnikiem Markiem Kamińskim zdobył Biegun Północny i Południowy. W kolejnych latach uczestniczył w wyprawach na Kilimandżaro, Elbrus, wspinał się na górę El Capitan, przebiegł New York City Marathon i ukończył triathlon Herbalife IRONMAN 70.3 Gdynia. Porusza się na protezie nogi. Przez 11 lat prowadził Fundację Poza Horyzonty, która pomogła wielu osobom po amputacjach. Od lat pokazuje, że mimo tragicznych doświadczeń można żyć pełnią życia i realizować swoje pasje oraz marzenia.

Spotkanie zorganizowane w ramach projektu “Kultura bez barier”. Projekt pn. “Kultura bez barier” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

belka z logotypami
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl