ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Jesień z Vivaldim – spotkanie z Oleną Zhurovą-Tsolka

Data publikacji: 12/10/2020

6 października odbyło się spotkanie z wiolonczelistką Oleną Zhurovą-Tsolką. Tematem przewodnim była Jesień z Vivaldim. Artystka grała jego utworyZdjęcie z koncertu i spotkania z Oleną Zhurovą-Tsolka.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl