ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Jesienne spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa

Data publikacji: 04/10/2021

30 września w filii przy ul. Kościuszki 49 odbyło się spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa. W spotkaniu uczestniczyli lokalni twórcy: Joanna Jakubik, Bartosz Radomski (Enormi Stationis), Barbara Kamińska, Katarzyna Sioćko, Danuta Bartoszuk, Tadeusz Krzysztof Knyziak, Wojciech Letki, Jan Burcz, Elżbieta Olszewska-Schilling (Elik Aimee), Joanna Chołuj. Tematem przewodnim spotkania było słowo “wolność”. Uczestnicy spotkania dzielili się swoją twórczością poetycką i prozatorską, która dotyczyła tematu. Słowo “wolność” ma tak wiele znaczeń i konotacji, o czym można się było przekonać słuchając czytanych utworów. Czekamy z niecierpliwością na kolejne spotkanie, które odbędzie się 28 października.   

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl