ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
  • Usługa języka migowego

Job-shadowing w Helsinkach – program PO WER

Data publikacji: 02/12/2021

Job-shadowing to nauka poprzez obserwację pracy innych osób. W przypadku wyjazdu do Finlandii było to obserwowanie pracy bibliotekarzy oraz pracowników biblioteki. Dzięki udziałowi w programie PO WER sześć uczestniczek projektu miało możliwość towarzyszenia fińskim pracownikom bibliotek. Szkolenie tego typu pozwala na poznanie struktury, sposobów działania oraz nowych metod rozwiązywania problemów. Wpływa także na podwyższenie kompetencji językowych — uczestniczki porozumiewały się z fińskimi bibliotekarzami w języku angielskim.

Finlandia słynie ze swoich bibliotek. Będąc na miejscu, poznając placówki oraz towarzysząc pracownikom w ich codziennych zadaniach, mogliśmy poznać najnowsze wzorce obsługi czytelników, zastosowanie nowych technologii w ofercie i pracy bibliotekarzy, najlepsze standardy dostępności oraz prostotę projektów graficznych wykorzystywanych w promocji.  Z czasem będziemy wprowadzać wybrane rozwiązania w  naszych placówkach. Wymiana doświadczeń, ciągły rozwój oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązać to cele edukacji zawodowej dorosłych.

W czasie krótkiej mobilności w Finlandii, w dniach 8-10 września 2021 roku, miałyśmy okazję zobaczyć 7 bibliotek oraz obserwować pracę bibliotekarzy. Była to okazja na wymianę doświadczeń, obserwację oraz szczere rozmowy dotyczące oferty, realiów, oczekiwań fińskich czytelników. Nie zabrakło czasu na wnikliwe pytania. Osoby, które przyjęły nas w bibliotekach, starały się pokazać nam wszystkie szczegóły swojej pracy. W krótkim czasie poznałyśmy bardzo różne biblioteki, ale każda z nich była niezwykle ciekawym miejscem.

Oodi Helsinki City Library – biblioteka Oodi

Na zdjęciu widać budynek biblioteki Oodi w Helsinkach.

Na zdjęciu widać uczestniczki programu PO WER i przewodnika biblioteki w Oodi. W tle białe regały z książkami.

Biblioteka Herttoniemi 

Na zdjęciu widać uczestniczki programu PO WER. W tle regały z książkami. Na zdjęciu widać uczestniczki programu PO WER. Kobiety są odwrócone tyłem do aparatu. Na koszulkach widoczny jest napis: "Biblioteka Publiczna w Piasecznie". W tle regały z książkami.

Biblioteka Töölö

Na zdjęciu widać budynek biblioteki w Töölö.

Na zdjęciu widać uczestniczki programu PO WER. W tle regały z książkami.

Biblioteka Główna Helsinek: Pasila Library oraz Multilingual Library

Zdjęcie przedstawia bibliotekę główną Helsinek - Pasila Library oraz Multilingual Library.

Na zdjęciu widać uczestniczki programu PO WER. W tle biblioteka główna Helsinek: Pasila Library oraz Multilingual Library. Na zdjęciu widać uczestniczki programu PO WER i przewodniczkę. W tle regały z książkami.

Biblioteka Ison Omenan (Espoo)

Na zdjęciu widać uczestniczki programu PO WER i przewodniczkę. W tle regały z książkami.

Biblioteka Sello (Espoo)

Wyjazd na mobilność – job-shadowing do biblioteki Oodi Helsinki City Library w Finlandii dla grupy pracowników Biblioteki Publicznej w Piasecznie, biorących udział w projekcie finansowanym z Funduszy Europejskich w ramach programu PO WER (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) w ramach projektu „Ponadnarodowej mobilności kadry niezawodowej edukacji dorosłych” – “Najlepszy kierunek na przyszłość – Biblioteka!” odbywał się w dniach 8–10 września 2021 roku.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.