ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Kamionka – poniedziałek 20 września

Data publikacji: 17/09/2021

Informujemy, że w poniedziałek 20 września 2021 r. punkt biblioteczny w Kamionce będzie czynny od godz. 13:00.

Za zmiany przepraszamy.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.