ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

“Kapliczki znad Jeziorki” – spotkanie autorskie

Data publikacji: 22/06/2021

„Kapliczki znad Jeziorki” to wybór najciekawszych zdjęć i historii dotyczących krzyży, kapliczek oraz figur przydrożnych z terenu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i Gminy Piaseczno. 

Tę publikację mieliśmy okazję promować w piątkowe popołudnie, 18.06.2021.

W spotkaniu wzięli udział Robert Belina – Wicedyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych i Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz, autorka książki Małgorzata Siuta  i Katarzyna Kozłowska odpowiedzialna za koncepcję graficzną a przede wszystkim publiczność zainteresowana tą tematyką.

Spotkanie autorskie "Kapliczki znad Jeziorki"

Podczas spotkania autorka opowiedziała o koncepcji, szczegółach pracy nad publikacją oraz przybliżyła obszerny temat kapliczek, krzyży oraz figur, które są nieodłączną częścią polskiego krajobrazu. Rozmowę z autorką poprowadziła zastępca dyrektora – Sylwia Chojnacka-Tuzimek.

 

Bezpłatne egzemplarze można otrzymać w Bibliotece Publicznej w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II 55.

Wydawca: Gmina Piaseczno 
Skład i edycja: Tomasz Pawlak
Koncepcja graficzna: Katarzyna Kozłowska
Tekst: Małgorzata Siuta, Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.