ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Kasety i walkman – powrót do muzycznej przeszłości

Data publikacji: 30/08/2022

W Filii w Głoskowie na naszych czytelników czeka niespodzianka – kontenerek pełen kaset z muzyką polską i zagraniczną, które można odsłuchać na walkmanie. Serdecznie zapraszamy każdego, kto chce przenieść się w muzyczną przeszłość.

Zapraszamy w godzinach otwarcia biblioteki.

Zbiory pochodzą z Muzeum Kaset.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl