ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Klub Podróżnika: Na Jedwabnym Szlaku – śladami Leona Barszczewskiego

Data publikacji: 29/09/2022

W czwartek, 13 października 2022, spotkamy się na kolejnym wydarzeniu z cyklu Klub Podróżnika. Naszym gościem będzie Igor Strojecki, który opowie o swojej podróży śladami jego pradziadka Leona Barszczewskiego – badacza dawnego Emiratu Buchary. Spotkanie odbędzie się w Czytelni Biblioteki Głównej o godzinie 17.30.

Spotkaniu będzie towarzyszyła wystawa zdjęć autorstwa pana Igora. Na wystawie zostaną zaprezentowane zdjęcia współczesnego Uzbekistanu – m.in. z Chiwy, Buchary i Samarkandy, ukazujące niezwykłą architekturę meczetów, medres i twierdz oraz życie codzienne ich mieszkańców. Współczesne widoki będzie można porównać z dawnymi ujęciami utrwalonymi przez Leona Barszczewskiego. Wystawę będzie można oglądać już od poniedziałku, 3 października, w Czytelni Biblioteki Głównej. Zapraszamy w podróż do tętniących życiem i kolorami miejsc pełnych historii i egzotyki. 

Igor Strojecki – pasjonat genealogii, publicysta, autor kilkudziesięciu artykułów oraz książek: “Leon Barszczewski (1849-1910). Od Samarkandy do Siedlec” i “Utracony świat. Podróże Leona Barszczewskiego po XIX-wiecznej Azji Środkowej”, a także obszernego biogramu o Leonie Barszczewskim w słowniku “Etnografowie i ludoznawcy polscy”.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ambasady Republiki Uzbekistanu w Warszawie.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl