ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Klub Podróżnika po Polsce: Mazowieckie dwory ziemiańskie

Data publikacji: 27/04/2023

Zapraszamy na spotkanie Klubu Podróżnika po Polsce, które odbędzie się w czwartek, 25 maja 2023, o godzinie 17.30 w Czytelni Biblioteki Głównej.

Mazowieckie dwory ziemiańskie – historia i architektura

Dwór, siedziba polskiego ziemiaństwa, miał wyjątkowy wpływ na rozwój polskiej architektury i kultury. Zasady budowania polskich dworów opisał w 1659 marszałek koronny nadworny Łukasz Opaliński.

Na terenie II Rzeczpospolitej, przed wybuchem II Wojny Światowej, istniało 19 000 dworów. Wiele z nich było wyjątkowej urody założeniami urbanistycznymi i architektonicznymi, wiele mieściło unikalne prywatne kolekcje.

O tym jak powstała ta unikalna polska tradycja oraz o współcześnie dostępnych do zwiedzania dworach na Mazowszu opowie architekt i artysta malarz, Jarosław Filipek

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl