ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
  • Usługa języka migowego

Klub Podróżnika po Polsce: Od Tatr do Nowej Huty, czyli Małopolska nie tylko serio

Data publikacji: 10/01/2023

Zapraszamy na pierwsze spotkanie Klubu Podróżnika po Polsce, organizowane w związku z całoroczną akcją Znaszli ten kraj.

Robert Marcinkowski, wykładowca Politechniki Krakowskiej, wystąpi z prezentacją Od Tatr do Nowej Huty, czyli Małopolska nie tylko serio.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 26 stycznia 2023,
o godzinie 17:30 w czytelni Biblioteki Głównej. Zapraszamy!

Robert Marcinkowski, mieszka od zawsze w Krakowie. Nauczyciel akademicki na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Architekt, poeta. W dorobku oprócz realizacji architektonicznych posiada indywidualne wystawy rysunków i fotografii, liczne piosenki autorskie, oraz ilustracje zarówno muzyczne – do prezentacji poetyckich, jak i plastyczne – do książek i czasopism. Indywidualne książki poetyckie: Jutro (1990), Przez krajobraz nieziemski iście (2000), …Kolwiek (2006), Kierunki żeglugi (2008), Okruchy (2021), Bzdurki pogodne (2022).

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.