ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Klub Poszukiwaczy Słowa w listopadzie

Data publikacji: 19/11/2022

W czwartek 17 listopada miało miejsce kolejne spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa, który od kilkunastu lat działa pod skrzydłem Biblioteki Publicznej w Piasecznie, zrzeszając w swoim gronie poetów i prozaików. Na ostatnim spotkaniu słowem- kluczem było słowo “dlaczego”. Klubowicze napisali ciekawe utwory, odnosząc się do głównego tematu. Były wiersze filozoficzne, nostalgiczne, zwięzłe, ale też mocne w swym przekazie. Niektóre teksty traktowały temat humorystycznie. Oprócz słów na spotkaniu pojawiały się akcenty muzyczne, a to za sprawą naszego gościa Roberta Marcinkowskiego, który swą gitarą i śpiewem uatrakcyjnił spotkanie. Czekamy na kolejne klubowe spotkanie. Tym razem członkowie Klubu Poszukiwaczy Słowa wystąpią ze swoją poezją i prozą na spotkaniu świątecznym w wilii Antoninie w Piasecznie. Będzie to wspaniały świąteczny gest skierowany do osób starszych, którzy nie mogą samodzielnie chodzić i uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych. Podzielimy się dobrymi słowami, poezją i prozą, a także swoim czasem. Spotkaniu towarzyszyć będzie gra kolęd na wiolonczeli w wykonaniu Oleny Zhurovej- Tsolki.

 

 

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl