ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
  • Usługa języka migowego

Kolej Transsyberyjska – spotkanie Klubu Podróżnika

Data publikacji: 23/01/2023

W czwartek, 19 stycznia, odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Klubu Podróżnika. Czytelnik naszej Biblioteki, pan Andrzej Zawadzki, podzielił się z nami swoimi wspomnieniami z podróży Koleją Transsyberyjską. Wspólnie obejrzeliśmy zdjęcia z wycieczki – od Dworca Jarosławskiego, gdzie rozpoczyna się trasa Kolei, aż do Irkucka. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się jak wygląda typowy dzień w pociągu Kolei Transsyberyjskiej oraz jakie atrakcje można zobaczyć na trasie. Pan Andrzej do swojej prezentacji zaprosił współtowarzyszy podróży, którzy zaśpiewali ulubione piosenki pasażerów i pomogli mu oddać klimat wycieczki.

Serdecznie dziękujemy za to spotkanie!

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.