ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Komunikacja wspierająca porozumienie – grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów

Data publikacji: 12/12/2023
Serdecznie zapraszamy na spotkania samopomocowej grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci w spektrum autyzmu i innych różnorodności rozwojowych, w  czwartą środę miesiąca, w godzinach 17.00-20.00 w Bibliotece Głównej, ul. Jana Pawła II 55, na I piętrze w sali kinowej.
17.00- 18.30 część warsztatowa dotycząca pogłębiania i rozwijania naszych kompetencji w obszarze empatycznej komunikacji, dobrostanu i relacji z potrzebami
18.30-20.00 to czas na omawianie spraw wnoszonych przez uczestników grupy.
Liczba miejsc jest ograniczona. Można przyjść na wszystkie lub wybraną część spotkania. Plan może ulec zmianie w trakcie spotkania.
 
Prowadząca warsztaty:
Kasia Romaniuk – mama trójki dzieci: dwoje dorosłych oraz nastolatka w spektrum autyzmu i ADHD; zgłębiająca spektrum autyzmu i ADHD na licznych warsztatach, konferencjach, grupach wsparcia stacjonarnych i on-line, współzałożycielka Komitetu Rodziców Piaseczno. Ponadto mediatorka, pasjonatka NVC (Porozumienia bez Przemocy) Marshall B. Rosenberg i empatycznego rezonowania (Resonant Healing, Sarah Payton) , uczestniczka w Szkole Konsultacji, Kursu mindfulness, Kursu Kręgów Naprawczych według Dominica Bartera i wielu warsztatów dot. neurobiologii i pozytywnej neuropatyczności mózgu (Rick Hanson), 
 
Zapisy na spotkania:
Messenger strony facebooku: Komitet Rodziców Piaseczno i  okolice: https://www.facebook.com/komitet.rodzicow.piaseczno.i.okolice
e-mail: rodzicwdobrostanie@gmail.com

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl