ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Koń w butach

Data publikacji: 31/08/2020

Koń w butach, pod taką nazwą odbyło się ostatnie spotkanie zamykające Bibliowakacje. Panny Przeróbki wraz z dziećmi wykonywały konie, który powstawały z kolorowych tkanin. Były one wypełnione siankiem lub puszkiem. Uczestnicy podeszli bardzo ambitnie do tego zadania, w rezultacie tworząc różnobarwne i ciekawe stworzenia. Wśród koni była nawet zebra. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak aktywny udział w wakacyjnych zajęciach. Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkania.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl