ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Konferencja “Dziecko w kryzysie psychicznym – formy wsparcia i rozwiązania systemowe”

Data publikacji: 12/09/2022

Auxilium stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnościami zaprasza na bezpłatną konferencję pt.: „DZIECKO W KRYZYSIE PSYCHICZNYM – FORMY WSPARCIA I ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE”, która odbędzie się 10 października 2022 roku, w godz. 9.00-16.00. Miejsce konferencji: Biblioteka Publiczna w Piasecznie, sala widowiskowa, ul. Jana Pawła II 55, Piaseczno. Biblioteka jest partnerem wydarzenia.

Temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce jest tematem niezmiernie trudnym a przez to ważnym. Z roku na rok wzrasta ilość młodych osób doświadczających kryzysu psychicznego. Od kilku lat mówi o tym środowisko specjalistów, jak też rodziców. Celem konferencji jest omówienie perspektyw rozwoju systemu środowiskowego wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym w Polsce, oraz prezentacja działania reformy psychiatrii na przykładzie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w powiecie piaseczyńskim. Podczas konferencji przedstawimy również wpływ działania bliskiego środowiska dziecka – rodziny i szkoły.

Adresaci konferencji:

  • specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą (terapeuci, psychologowie, psychoterapeuci, nauczyciele, pedagodzy, lekarze),
  • rodzice i opiekunowie dzieci,
  • wszystkie osoby zainteresowane tematyką wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym.

Zapisy zostaną uruchomione przez Stowarzyszenie Auxilium do 20 września, ilość miejsc jest ograniczona.

Wydarzenie ilustruje praca Mai Szcześniak – www.instagram.com/mugkhaze.

Wydarzenie na FB: www.facebook.com/events/611733497238390/

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl