ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Konkurs dla szkół “SOWA w Bibliotece”

Data publikacji: 20/04/2022

Biblioteka Publiczna w Piasecznie ma przyjemność zaprosić klasy I-VIII szkoły podstawowej z powiatu piaseczyńskiego do udziału w konkursie plastycznym „SOWA w Bibliotece”.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej sowę, nawiązującą do nowo otwartej Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. Technika i format wykonania pracy jest dowolny. Organizator dopuszcza także prace przestrzenne.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

a) dla dzieci z klas I-III

b) dla dzieci z klas IV-VIII

Konkurs przebiega w dwóch etapach: I (szkolnym) i II (bibliotecznym). Każda klasa może zgłosić do 3 prac konkursowych.

Na II etapie spośród przekazanych prac Komisja Organizatora składająca się z pracowników Biblioteki przyzna dwie równorzędne nagrody w każdej kategorii wiekowej: za dwa pierwsze miejsca nagrodą będzie Voucher Grupowy upoważniający do wstępu do sali wystawienniczej SOWA (Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności) dla klasy, która zgłosiła zwycięską pracę, oraz 4-osobowy Voucher Rodzinny dla dziecka, które jest autorem zwycięskiej pracy. Prace wyróżnione zostaną nagrodzone 4-osobowym Voucherem Rodzinnym dla dziecka, które jest autorem pracy.

Prace należy zgłaszać do siedziby Biblioteki Publicznej w Piasecznie w terminie do 15.05.2022 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Biblioteki oraz przesłane na mailowe adresy zgłoszeniowe do 31.05.2022. Rozdanie nagród nastąpi 4 czerwca podczas obchodów Dnia Dziecka w Bibliotece.

UWAGA: Nastąpiła zmiana terminu składania prac w ramach I etapu, nowy termin to 22.05.2022r.

Zapraszamy do udziału!

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Konkursu „SOWA w Bibliotece”

Formularz zgłoszeniowy i oświadczenie RODO

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.