ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Konkurs literacki ROBOstrofy

Data publikacji: 27/08/2021

W ramach obchodów Roku Stanisława Lema ogłaszamy konkurs literacki ROBOstrofy.

Zapraszamy do udziału dzieci w wieku 9–12 lat.  Aby wziąć udział w konkursie należy napisać wiersz o robocie, który powinien mieć minimum 3 zwrotki i może zawierać elementy fantastyczne.

Wiersz należy dostarczyć osobiście wraz z Kartą zgłoszenia do filii przy ul. Kościuszki 49 lub przesłać mailem wraz ze skanem wypełnionej Karty zgłoszenia na adres: kosciuszki@biblioteka-piaseczno.pl. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

Termin składania prac: 30.08–24.09.2021 r.
Ogłoszenie wyników: 6 października 2021r.

Wszystkie nagrodzone prace zostaną zaprezentowane podczas Nocy Bibliotek w Bibliotece Publicznej w Piasecznie, w filii przy ul. Kościuszki 49 i będą integralną częścią wystawy pokonkursowej w ramach obchodów Roku Stanisława Lema.

Czekają atrakcyjne nagrody!

Plakat reklamujący konkurs literacki pt. Robostrofy

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl