ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Konkurs na mural – wyniki

Data publikacji: 17/10/2022

W dniu 12.10.2022 r. zebrała się komisja konkursowa w celu wyłonienia najlepszego projektu w konkursie na mural. Poniżej zamieszczamy wyniki jej obrad.

 

Protokół z obrad komisji konkursowej na mural przy ul. Jana Pawła II 55 oraz ul. Szkolnej 18

Na podstawie Regulaminu Konkursu w dniu 12 października 2022r. odbyły się obrady Komisji w składzie:

  1. Wioletta Urban
  2. Violetta Jarząbkowska
  3. Blanka Wyszyńska-Walczak
  4. Łukasz Wyleziński
  5. Sylwia Chojnacka-Tuzimek

Ogólna liczba zgłoszeń, jakie wpłynęły do komisji: 10 (uczestnicy mogli zgłaszać udział w obydwu projektach murali)

W tym 9 zgłoszeń na mural przy ul. Jana Pawła II 55 oraz 7 zgłoszeń na mural przy ul. Szkolnej 18.

Po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym, na podstawie Regulaminu konkursowego, komisja poddała ocenie artystycznej i merytorycznej wszystkie zgłoszone grafiki. Spośród autorów nadesłanych zdjęć członkowie Komisji wyłonili zwycięzców i zdecydowali, iż:

Projekt, jaki zostanie wykonany jako mural na ścianie przy ul. Jana Pawła II 55 jest projektem zgłoszonym przez Pana DAWIDA THIEL:

Projekt, jaki zostanie wykonany na ścianie przy ul. Szkolnej 18 jest projektem zgłoszonym przez Pana DAWIDA CELEK:

Wybranym artystom gratulujemy. 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.