ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Konkurs na mural

Data publikacji: 11/08/2022

Biblioteka Publiczna w Piasecznie wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piasecznie ogłasza KONKURS NA PROJEKT MURALU INSPIROWANEGO KULTURĄ, SPORTEM I HISTORIĄ MIASTA PIASECZNO. 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu muralu, czyli wielkoformatowego malowidła ściennego, które zostanie zrealizowane na ścianach:

  • tablicy obok szkoły przy CEM od strony ul. Jana Pawła II 55 (Wymiar ściany 920×615 cm – 56,58 m2, zdjęcie: załącznik nr 2)
  • tablicy przy oddziale biblioteki przy ul. Szkolnej 18, od strony ulicy Szkolnej (Wymiar ściany 570x300cm – 17,1 m2, zdjęcie: załącznik nr 3)

Laureat/laureaci konkursu na projekt muralu otrzymują nagrodę w wysokości:

  • 3000 zł brutto za mural przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie (17,1 m2)
  • 10000 zł brutto za mural przy ul. Jana Pawła II 55 w Piasecznie (56,58 m2)

Prace należy przesyłać do 30.09.2022 do godziny 15.00 (decyduje data doręczenia do Organizatora). W projekcie należy uwzględnić kontekst przestrzenny oraz dopasowanie kompozycji do miejsca, w którym powstanie mural. Po więcej informacji odsyłamy do Regulaminu: KONKURS NA PROJEKT MURALU INSPIROWANEGO 2022 Regulamin, oraz jego załączników (Regulamin i Lista załączników dostępna na dole strony).

Ogłoszenie wyników zostanie opublikowane 17.10.2022r. na oficjalnej stronie internetowej Organizatora https://biblioteka-piaseczno.pl oraz współorganizatora https://mgops.piaseczno.eu . Laureat konkursu na projekt muralu zostanie dodatkowo poinformowany o wynikach pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Załączniki:

zdjęcie ściany muralu przy ul.Jana Pawła II 55

  • Zał. 3. – Zdjęcie miejsca przeznaczonego na mural przy ul. Szkolnej 18:

Zdjęcie ściany muralu przy ul. Szkolnej 18

logotypy organizatorów

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl