ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Konkurs poetycki “Skrzydlaci Przyjaciele”

Data publikacji: 08/07/2022

W związku z wystawą Katarzyny Jezierskiej – Tratkiewicz, którą mamy przyjemność gościć w filii przy ul. Kościuszki 49, ogłaszamy konkurs poetycki „Skrzydlaci Przyjaciele”. 

Zapraszamy do udziału dzieci w wieku 9–13 lat.  Aby wziąć udział w konkursie należy napisać 1  wiersz o owadzie  lub owadach , który powinien składać się z minimum 3 zwrotek.

Wiersz należy dostarczyć osobiście wraz z Kartą zgłoszenia do filii przy ul. Kościuszki 49 lub przesłać mailem wraz ze skanem wypełnionej Karty zgłoszenia na adres: kosciuszki@biblioteka-piaseczno.pl. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

 

Termin składania prac: 11.07–31.08.2022 r.
Ogłoszenie wyników: I połowa września  2022 r.

Wszystkie nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w Bibliotece Publicznej w Piasecznie, w filii przy ul. Kościuszki 49.

Czekają atrakcyjne nagrody!

Konkurs poetycki Skrzydlacie Przyjaciele

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.