ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Konkurs Przygody Krecika

Data publikacji: 07/01/2021

Ogłaszamy konkurs Przygody Krecika!

Zadaniem konkursowym jest stworzenie historyjki obrazkowej, której głównym bohaterem jest “Krecik” – bohater książek Zdenka Milera. Historyjka musi składać się z co najmniej dwóch scenek umieszczonych na jednym arkuszu. Nagrodą główną będą materiały plastyczne.

Aby wziąć udział w konkursie należy wykonać Zadanie Konkursowe z odpowiedniej kategorii wiekowej. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

  • Kategoria I – dzieci 6-8 lat,
  • Kategoria II – dzieci 9-12 lat.

Prace konkursowe wraz z wypełnioną odpowiednią Kartą Zgłoszenia należy złożyć w placówce Oddziału dla dzieci i młodzieży w Bibliotece Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55 lub we wszystkich Filiach.

Konkurs trwać będzie od 08 do 26 stycznia 2021 r.

Karty zgłoszenia do pobrania:

Kategoria I

Kategoria II

Zgłoszenie się do udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu Konkursu Przygody Krecika.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl