ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Konsekwencja, czy kara?

Data publikacji: 25/10/2021

“Kary i konsekwencje” to temat ostatniego spotkania Empatycznej Szkoły dla Rodziców. 

Uczestniczki warsztatów zastanawiały się, jakiego rodzaju kary zdarza nam się stosować wobec dzieci, dlaczego tak naprawdę to robimy i jaki jest tego krótkoterminowy i długoterminowy efekt. 
Ponadto jednym z zagadnień poruszanych podczas tego spotkania była prośba, a właściwie to, co powoduje, że ta rokuje na współpracę lub nie. Uczestniczki przyglądały się również temu, co różni prośbę od żądania.
 
Już w następny poniedziałek prowadząca Agnieszka Podleśna będzie eksplorować z Uczestniczkami obszar konfliktów w rodzinach.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.