ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Kreatywne warsztaty

Data publikacji: 24/05/2022

Zapraszamy dzieci od 8 roku życia na kreatywne warsztaty szycia i projektowania strojów dla filcowych modeli i modelek. Spotykamy się 3 czerwca o godz. 16.00 w  filii przy ul. Kościuszki 49. Obowiązują zapisy. Aby wziąć udział w zajęciach należy wypełnić Kartę Zgłoszenia i przesłać uzupełniony skan na adres kosciuszki@biblioteka-piaseczno.pl  lub przynieść osobiście do biblioteki. Płatność za zajęcia 5 zł. Zgłoszenie się do udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu.

Kreatywne warsztaty

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.