ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Kreatywny Tydzień

Data publikacji: 17/05/2021

W Tygodniu Bibliotek postawiliśmy na kreatywność. Czytelnicy filii w Józefosławiu mieli do wyboru 3 rodzaje pakietów – scrapbookingowy, ekologiczny i filcowy. Zabawa polegała na samodzielnym stworzeniu zakładki, maskotki czy ozdobieniu doniczki z otrzymanych materiałów. Tym razem bez żadnych wskazówek, uczestnicy mogli wykazać się twórczym myśleniem, pomysłowością i fantazją.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.