ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
  • Usługa języka migowego

“Książki w języku ukraińskim dla bibliotek”

Data publikacji: 14/09/2022
W ramach akcji “Książki w języku ukraińskim dla bibliotek” organizowanej w projekcie „Ukraińcy w bibliotece” z dnia 27.06.2022 r., Punkt Biblioteczny w Kamionce pozyskał nowe pozycje książkowe w języku ukraińskim dla najmłodszych czytelników. Organizatorem akcji jest: https://goodbooks.pl/
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.