ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Lato w Bibliotece

Data publikacji: 22/08/2022

Biblioteka Publiczna w Piasecznie uczestniczy w projekcie: „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni”, który jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z Save the Children International ze środków Danmarks Indsamling oraz SCI.

W ramach projektu, przez ostatnie dwa tygodnie, w Bibliotece Głównej CEM były organizowane zajęcia z robotyki i programowania, w których wspólnie uczestniczyły dzieci z Polski i Ukrainy. Uczestnicy warsztatów mieli także możliwość odwiedzenia strefy SOWA i skorzystania z atrakcji Multicentrum.

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl