ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Legenda z Urzecza

Data publikacji: 26/10/2022

W październiku bibliotekę w Złotokłosie odwiedziły klasy: 01, 1a, 1b, 1c, 2a i 2b ze Szkoły Podstawowej w Złotokłosie.

Dzieci wysłuchały legendy z Urzecza “O Jagnie, Rochu i czarnym hafcie” oraz zatańczyły szota. Dowiedziały się o czarnym hafcie i wiedzą już teraz co to jest szkuta.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.