ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Lego StoryStarter

Data publikacji: 16/05/2024

W kwietniu 2 grupy budowniczych LEGO budowały zakończenie opowieści.

Na początku warsztatów dzieci wysłuchały fragmentów książek z serii o Albercie Albertsonie. Ich zadaniem było dokończenie opowieści. Zadanie nie było łatwe, ale dzieciaki jak zwykle dały radę.

Na zakończenie każdy uczestnik opowiedział swoją historię. Tak więc słuchanie ze zrozumieniem, kreacja, umiejętności techniczne, wyobraźnia i umiejętność opowiadania spotkały się na jednych zajęciach.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl