ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

“Jak Leon polubił siebie” – przedszkolaki w bibliotece

Data publikacji: 19/08/2022

W czwartek 18 sierpnia naszą filię odwiedziły wszystkie dzieci z Przedszkola Radosnego w Piasecznie. Spotkania były podzielone na grupy w zależności od kategorii wiekowej. Wszystkie dzieci zostały zapoznane z zasadami panującymi w bibliotece, a także z najciekawszymi książkami z naszego księgozbioru. Po japońskim teatrze ilustracji kamishibai najmłodsi wzięli udział w grze, sprawdzającej wiedzę ze znajomości bajeczek, po której otrzymali zakładkę do samodzielnego pokolorowania. Natomiast starsze dzieci wzięły udział w zabawie w koło fortuny, a za poprawne odpowiedzi, zostały nagrodzone książeczkami z serii Mądra Mysz. Dużą radość małym czytelnikom sprawiła nasza biblioteczna pieczątka, którą każdy otrzymał wchodząc do biblioteki.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.