ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
  • Usługa języka migowego

Lepimy dziś bałwana

Data publikacji: 09/12/2022

Za oknem już widać zimową aurę. W ten mroźny czas zapraszamy serdecznie najmłodszych czytelników wraz z opiekunami na wspólne czytanie książeczek oraz lepienie bałwana. Zajęcia odbędą się we wtorek 20 grudnia 2022 o godz. 10:00-11:00 w filii Piaseczno-Centrum przy ul. Szkolnej 9.

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy telefoniczne (22) 750 69 93 lub mailowe: osiedle@biblioteka-piaseczno.pl.

Aby wziąć udział w warsztatach, należy wypełnić kartę zgłoszeniową dla dziecikartę zgłoszeniową dla osób dorosłych i złożyć ją w filii Piaseczno-Centrum przy Szkolnej 9. Zgłoszenie się do udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.