ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

”Lifelong learning” w bibliotece

Data publikacji: 16/08/2022

Na łamach portalu EPALE ukazał się artykuł Joanny Miter na temat uczestnictwa Biblioteki Publicznej w Piasecznie w programie PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). EPALE to elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie. Stworzona została w ramach “Odnowionej europejskiej agendy w zakresie uczenia się dorosłych”.

Artykuł opowiada o realizacji projektu napisanego przez bibliotekarzy piaseczyńskich w 2019 roku „Najlepszy kierunek na przyszłość – Biblioteka!”, który został  sfinansowany z Funduszy Europejskich właśnie ze wspomnianego wcześniej programu PO WER. Obejmował on realizację europejskiego programu rozwoju organizacji i zakładał udział pracowników biblioteki w kursie języka angielskiego na Malcie, a także jobshadowing w Oodi Helsinki Central Library. Program miał też swoją kontynuację w postaci szkoleń i prezentacji, podczas których bibliotekarze opowiadali o doświadczeniach i wiedzy, jakie zdobyli dzięki uczestnictwu w obydwu mobilnościach.

Warto wspomnieć również fakt, iż wielką rolę w napisaniu projektu oraz organizacji mobilności, z której skorzystali pracownicy Biblioteki Publicznej w Piasecznie, miała koordynatorka projektu Joanna Miter, bibliotekarka kierująca filią Piaseczno przy Kościuszki 49.

Artykuł Joanny można przeczytać na stronie Epale: Lifelong learning w Bibliotece Publicznej w Piasecznie

Jobshadowing w Finlandii - pracownicy przed biblioteką w HelskinkachKurs Językowy na Malcie dla pracowników Biblioteki Publicznej w Piasecznie

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl