ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Majówkowe spotkanie Klubu Poszukiwaczy Słowa

Data publikacji: 01/06/2023

W ostatni dzień maja członkowie Klubu Poszukiwaczy Słowa spotkali się by wspólnie dzielić się słowami. Wszystkie napisane prozą i wierszem teksty koncentrowały się wokół wylosowanych na poprzednim spotkaniu słów “karta” i “przejście”. Słuchaliśmy i rozmawialiśmy na temat wysłuchanych utworów. Niektóre z nich traktowały temat humorystyczne, inne zaś były filozoficzne i egzystencjalne. Nasz następne spotkanie zaplanowaliśmy na 21 czerwca o godz. 17.00 w Bibliotece Głównej CEM. Słowa wybrane w “losomacie” na czerwiec to “pył” i “retro”. Do miłego zobaczenia!

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl