ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Mali Ogrodnicy i jesienne kolaże

Data publikacji: 15/11/2021

W poniedziałkowe popołudnie w Oddziale dla dzieci i młodzieży zapachniało jesienią za sprawą Małych Ogrodników. Liczna grupa dzieci tworzyła cudowne jesienne kolaże z suszów roślinnych oraz liści dębu! Bardzo dziękujemy pani Justynie za poprowadzenie wspaniałych zajęć.

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.