ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Manga? Banzai! – konkurs plastyczny

Data publikacji: 03/03/2022

Multicentrum zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, pt.: “Manga? Banzai!”. Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy plastycznej, przedstawiającej postać występującą w dowolnej serii mangi lub anime

Pracę Konkursową można wykonać za pomocą dowolnego programu komputerowego lub ręcznie na kartce dowolną techniką w formie pracy plastycznej.

Praca Konkursowa musi być wielkości formatu od A5 do A3. Praca w formie cyfrowej musi zostać zapisana w jednym z dwóch formatów: JPG lub PNG

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić Kartę Zgłoszenia, a następnie przesłać ją drogą mailową lub dostarczyć do siedziby Organizatora wraz z Pracą Konkursową. Zgłoszenia w formie cyfrowej prosimy wysyłać na adres: cemmulti@biblioteka-piaseczno.pl. Prosimy o podanie tytułu pracy.

Zgłoszenia przyjmujemy do środy 4.05.2022 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do piątku 6.05.2022 r.

Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych są dobrowolne i jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

Fascynujesz się światem mangi i anime? Lubisz rysować postaci z komiksów? Nie zastanawiaj się długo i weź udział w konkursie! Laureaci dostaną nagrody rzeczowe.

 

Więcej informacji: 

  • e-mail: cemmulti@biblioteka-piaseczno.pl
  • telefon: (22) 484 21 60

 

Multicentrum Biblioteki Publicznej w Piasecznie – polajkuj i zaobserwuj nas na:

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.