ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Manga? Banzai! – konkurs!

Data publikacji: 17/11/2020

Multicentrum zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w rysunkowym konkursie, pt.: “Manga? Banzai!”. Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy plastycznej, przedstawiającej postać występującą w dowolnej serii mangi lub anime

Pracę Konkursową można wykonać za pomocą dowolnego programu komputerowego lub ręcznie dowolną techniką w formie pracy plastycznej.

Praca Konkursowa musi być wielkości formatu A4 oraz zostać zapisana w formacie JPG lub PNG. W przypadku pracy plastycznej należy wykonać jej wyraźny skan

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić Kartę Zgłoszenia, a następnie przesłać ją drogą mailową wraz z załączoną Pracą Konkursową na adres: cemmulti@biblioteka-piaseczno.pl. Prosimy podanie tytułu pracy.

Zgłoszenia przyjmujemy do środy 16.12.2020 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do piątku 18.12.2020 r.

Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych są dobrowolne i jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

Fascynujesz się światem mangi i anime? Lubisz rysować postaci z komiksów? Nie zastanawiaj się długo i weź udział w konkursie! Laureaci dostaną nagrody rzeczowe.

Na laureatów czekają karnety do Parku Trampolin Jump! Sponsorem części nagród są także Przyjaciele Kawy.

Dokumenty do pobrania:

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl