ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Marzenia Kopernika

Data publikacji: 05/06/2023

Rok 2023 to 550 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, z tej okazji Multicentrum odwiedzili uczniowie klasy II. Dzieci wiedziały, że bohater naszego spotkania był niezwykłym astronomem, ale miały okazję posłuchać opowieści o tym, że Mikołaj tak jak one był ciekawym świata dzieckiem, a marzenia doprowadziły go do osiągnięcia jego celów.  Uczestnicy spotkania zapoznali się z takimi pojęciami jak: teoria heliocentryczna, teoria geocentryczna, ruch obiegowy i obrotowy ziemi, jak również dzieci poznały planety naszego układu słonecznego. Mogli także posłuchać fragmentów opowieści o Mikołaju Koperniku. Po części teoretycznej, przyszła kolej na praktyczne aktywności. Dzieci miały możliwość stworzenia własnych prac plastycznych, które przy pomocy latarki rzucą na zaciemnioną ścianę rzut wybranej przez dzieci konstelacji gwiazd.

Na koniec zajęć uczniowie mieli okazję skorzystać z interaktywnej podłogi dostępnej w Multicentrum.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl